Процес розвитку особистісних якостей: фактори

Час читання 9 хвилин

Що таке особистісний саморозвиток і в чому його важливість? Таким питанням не одне століття вчені задаються і пересічні обивателі. Для багатьох залишається загадкою, як формується характер людини і як він впливає на повсякденне життя. Індивіду необхідно розвиватися не тільки в дитячому та юнацькому віці, але і після моменту дорослішання. Кожен може самостійно змінювати ставлення до людей, формувати певні звички, коригувати особистісні якості. Для цього достатньо розуміти природу формування характеру і те, що на нього впливає.

Як розвивається і формується характер

Проблеми формування і розвитку характеру людини викликали інтерес філософів епохи Античності і вчених з Середньовіччя. Ця тема залишається актуальною сьогодні для сучасних психоаналітиків і психологів. Кожен раз вони намагаються знайти відповідь на питання, що таке особистісний саморозвиток, від яких факторів він залежить, що впливає в більшій мірі на розвиток характеру людини.

Для розуміння того, що робить вплив на особистісний саморозвиток, необхідно з’ясувати, що формує і розвиває характер. Процес саморозвитку особистісних якостей пов’язаний безпосередньо з певними змінами в якісному і кількісному співвідношенні. Такий процес складний за структурою. В самій людині відбуваються різні зміни, у тому числі в його поведінці, особистості, діяльності. Змінюється інтелектуальна й емоційно-вольова сфера. Іноді такі зміни приносять прогресивний характер, іноді регресують.

Розвиток характеру людини пов’язане з процесом виникнення змін. Деякі з них мають незворотні властивості, а деякі закономірні і спрямовані. Важливо, щоб такий розвиток призводило до якісної, структурного та кількісного перетворення.

Характер — це основа особистості. На ньому вибудовується стрижень, він певним чином реагує на різні сфери життя. Саморозвиток особистості та фактори формування характеру розглядаються з наукової точки зору десятиліттями.

Процесс развития личностных качеств: факторы

Відкриття того, що таке індивідуальні особливості людини, належить Юліусу Банзену. Він розглядав характер як певний набір рис особистості. Далі підключилися у своїх дослідженнях Фрейд, Юнг і Адлер. Вони вважали, що характер людини формувався як окремий процес. Він знаходився поза свідомості, на індивідуальність впливали статеві та інші спонукання. Питання формування характеру знаходиться у компетенції антропологів. В якості об’єкта вони розглядають характер особистості.

Розвиток характеру: основні етапи

Формування людського характеру починається з першого дня його життя. З часом він змінюється. У дитинстві та ранньому віці індивід наслідує поведінки і вчинків дорослих. Будучи в дошкільному і молодшому віці на особистість впливає спадковість і виховання дитини. При досягненні підліткового віку людина займається самовихованням.

Цілеспрямовано і свідомо характер людини може змінюватися і вдосконалюватися у самостійній формі

В першу чергу він коригується з-за соціальної поведінки особистості, на нього впливає громадська діяльність і міжособистісне взаємодія. Не важливо, на якому життєвому етапі знаходиться людина, важливо те, як він сприймає ситуацію.

Основні етапи розвитку характеру людини вперше виділив австрійський психолог і психіатр Зігмунд Фрейд. Він нарахував 5 етапів, протягом яких формується особистість. За вченням Фрейда оральний етап відноситься до віковому періоду 0 до 1 року. В цьому відрізку часу формуються такі риси як маніпулятивність, інфантильна заздрість і залежність. Далі під час анального періоду, який триває з 1 до 3 року, в основу особистості закладаються такі риси як бережливість, упертість, акуратність, жорстокість і педантичність. Під час наступного періоду, що припадає на вік від 3 до 5 років, формується невпевненість у собі, сором’язливість і замкненість, нерішучість і мовчазність. Під час генітального періоду з 11 до 12 років і до кінця життя і відбувається соціалізація або соціальна дезадаптація. Тут же проявляється ефективність або пасивність у діяльності.

У сфері психології часто характер поділяється на вікові періоди. Кожен з них має провідні чинники і умови, при якому відбувається формування певних рис. Становлення особистості в людини починається з перших років його життя. У такому віці дитина допомогою емоцій спілкується зі своїми батьками, розвиваються його психічні процеси. Він прагне пізнати світ, виявляє емоційні властивості. Малюкові треба надавати не стільки турботи, скільки показываеть любов і ласку. Особистісний саморозвиток починається саме з цього життєвого етапу.

Характер у різні періоди життя

Фактори формування характеру присутні в ранньому та дошкільному віці. У цей момент дитина активно вивчає те, яким чином ведуть себе дорослі люди, і намагається наслідувати їх моделі. Формування характеру відбувається не стільки завдяки особливостям дітей від народження, скільки прямим навчання з емоційним підкріпленням. Важливо доносити інформацію в ігровій формі, при цьому хвалити, схвалювати і підтримувати людини. На розвиток характеру впливає соціальне середовище. До неї відноситься сім’я, навчальний заклад, контакти дорослого і дитини, взаємодії дитини з іншими однолітками.

Найперші риси закладаються саме у віці до школи. Важливо виявляти довіру, доброту і відкритість у спілкуванні з дітьми.

Процесс развития личностных качеств: факторы

Тут відбувається формування таких рис характеру:

 • доброти і егоїстичності.
 • працьовитості і ліні.
 • акуратність і неохайність.
 • чуйності і байдужості.
 • товариськість і замкнутість.

Далі слідує етап молодшого шкільного віку. Продовжується формування рис характеру. Деякі з них, що були раніше придбані, можуть піддаватися коригуванню.

Важливо те, як підліток оцінює власні вчинки, а також те, яким чином до них відносяться дорослі. Так формується самооцінка майбутнього індивідуума. Закріплення вже сформованих рис або їх руйнування буде залежати від процесу і умов навчання дитини.

При досягненні підліткового віку з’являється моральне і моральне розвиток дитини. Такий фактор впливає на розвиток і формування характеру. У цей же період розвиваються вольові риси особи. В юнацькому періоді закладаються моральні основи майбутньої особистості.

На характер впливають наступні фактори:

 • Ставлення людини до себе і іншим людям.
 • Впевненість у своїх силах і рівень самооцінки.
 • Інформація зі ЗМІ та Інтернету.
 • Процес саморозвитку особистісних якостей триває протягом усього життя людини. Після повноліття починається індивідуальне саморозвиток. Важливо усвідомлювати свої набуті риси характеру та їх коригувати.

  Саморозвиток людини

  На кожному з життєвих етапів людина здатна вдосконалюватися. Він може змінювати свій характер завдяки інформаційному полю. Особистісний саморозвиток відбувається наступним шляхом:

 • За допомогою думок і суджень інших людей.
 • Завдяки особистому прикладу від значущих людей і їх вчинків.
 • За результатом прочитаних книг.
 • Розвиток культури й ідеології в суспільстві і державі.
 • Формування рис характеру людини у дорослому житті не закінчується. На новому етапі все стає більш осмисленим. Раціональне риси закріплюються, якщо людині потрібно досягти успіху в кар’єрі та сім’ї, то вона розвиває в собі такі якості як витримка, відповідальність, наполегливість, цілеспрямованість і наполегливість.

  Що впливає на формування людини

  Саморозвиток особистості — це тривалий процес. Він відбувається більшу частину життя. Деякі особливості особистості є від народження, частина передається за допомогою генетики. З кожним роком у людини з’являються нові риси і якості. Вони формуються через вплив соціального середовища і де він розвивається і росте. У формуванні людського характеру відіграє роль пристрій держави і соціуму, в якому він знаходиться.

  Процесс развития личностных качеств: факторы

  У кожного процес формування особистості індивідуальний, але існують загальноприйняті норми

 • Ніхто не може назвати, в якому саме віці починається формування людини. Одні психологи вважають, що такий процес починається з народження дитини, інші припускають, що характер формується з дворічного віку. Малюк стає особливо сприйнятливим до навколишнього середовища у віці з 2 до 10 років. Для нього важливо, якої думки про нього дорослі, яку модель поведінки вони пропонують. Важливу роль у формуванні людини мають фізіологічні механізми. Темперамент впливає на особистість.
 • Залученість дитини в групові заняття та ігри бере участь у формуванні його характеру в дошкільному віці. Дитина повинна мати досвід взаємодії з іншими дітьми, тоді розвиваються такі риси, як акуратність, впевненість в собі і комунікабельність. Зверніть увагу, не завжди спільні заняття з іншими дітьми і дорослими можуть принести користь дитині. У деяких випадках руйнуються задатки певних рис характеру в дитячому і юнацькому віці.
 • У період навчання в школі, який припадає на вік від 7 до 16 років, відбувається формування емоційної складової майбутньої особистості. Розвиваються певні риси характеру, формується самооцінка у підлітка. Він звертає увагу на те, яким чином до нього належать викладачі й однолітки, що говорять у засобах масової інформації. Ближче до досягнення повноліття особа володіє певним набором внутрішніх якостей. Вони з великою часткою ймовірності залишаться не зміненими все життя. Коригувати риси характеру може тільки сама людина, в цьому йому допомагає саморозвиток особистості. Людина може розвинути у себе як позитивні, так і негативні сторони. У першому випадку особистість допоможе своєму розвитку в плані сім’ї та кар’єри. У другому випадку він завдасть шкоди психічному і фізичному здоров’ю. Наприклад, в якості негативного досвіду стануть вживання алкоголю, наркотичних речовин, агресія по відношенню до сім’ї і навколишнього світу.
 • У віці 25-30 років в характері більше немає таких рис, як максималізм і примхливість. З’являється раціональне ланка, індивідуальність відповідає за свої дії, людина розважливий у справах.
 • У 30-річному віці у більшості випадків відбувається зміна характеру. На людину можуть вплинути тільки пережитий стрес і психічне захворювання. У 50 років людина починає жити тут і зараз, він більше не мріє і не фантазує про можливості розвитку у своєму житті. З віком людина більше поринає у спогади.
 • Основний вплив на особистість робить його сім’я і соціальне середовище. При дорослішанні індивід стає більш залежний від самої себе, свого внутрішнього світу.

  Біологічні фактори

  Особистісний саморозвиток залежить від внутрішніх факторів. Генетичні особливості передаються від батьків до народження. Риси, придбані за допомогою спадщини, формують базу особистості. Сприйняття навколишнього світу і оцінка інших людей залежить від спадкових якостей індивіда, його здібностей і фізичних особливостей. З точки зору біологічної спадковості не існує однакових людей.

  Батьки до дітей передають певні якості, вони закладені в генетичній програмі. У спадок від батьків передається людині анатомо-фізіологічна структура, різні фізичні дані та фізіологічні особливості, а також пристрій нервової системи. Додатково в генетиці закладені аномалії в розвитку організму, схильність до певних захворювань, що мають спадковий характер.

  Наприклад, люди з природженою «заячою губою» будуть відчувати себе іншими в суспільстві. В період дошкільного розвитку у них можуть розвиватися комплекси та внутрішні страхи. У цей момент людині важливо надати підтримку, показати можливості рівного взаємодії з іншими, не варто проявляти насильство по відношенню до такого дитині або дорослому людині. Інтеграція в суспільство і соціальна адаптація допоможуть йому в житті.

  Соціальні фактори

  Особистісний саморозвиток залежить від соціуму. Важливо те, в якому середовищі знаходиться людина. Індивід розвивається в залежності від країни, в якій він народився, школи, де навчався, сім’ї, у якій виріс. Важливу роль відіграє суспільний лад система виробничих відносин. На людини впливають соціальні процеси, матеріальні умови життя.

  У особистості є далеке і близьке оточення, яке здійснює на неї безпосередній вплив. На перших етапах життя людина не може впливати на свій добробут, по досягненню повноліття він в силах міняти матеріальну сторону життя. При створенні сприятливих умов особистість може досягти найбільш високого рівня розвитку.

  Процесс развития личностных качеств: факторы

  Самореалізація жінки в чоловічому світі також впливає на формування особистості. Приміром, після невдалого досвіду спілкування з протилежною статтю в підлітковому віці, вже свідомі періоди життя у жінок можуть виникнути певні комплекси. Людина повинна впоратися з усталеними уявленнями про взаємини з іншими людьми і устрої суспільства в цілому своїми силами або силами фахівців.

  Як психологія впливає на розвиток характеру

  Формування характеру людини, як і особистісний саморозвиток відбувається протягом життєвого шляху людини. На нього впливає різні умови. Важливо те, як виховувався індивід, за яким принципом була побудована робота та взаємодія з соціумом і яким чином формувалася життєва позиція.

  Довгий час було прийнято вважати, що на характер впливають генетичні особливості людини. Джон Локк став першовідкривачем у концепції виховання особистості. Саме цьому періоду життя вчений приділяв найбільшу увагу. У своїх працях Дж. Локк вважав, що в першу чергу на характер людини впливають його мотиви. Особливості розвитку характеру особистості закладає основу психофізична природа та зовнішні умови.

  Протягом останнього століття міф про те, що генетичні особливості відносяться до основи характеру, був розвіяний. На формування особистості впливають зовнішні умови і процес виховання людини.